+386 69 703 669 info@egomax.si

 SAMOSTOJNA UPORABA ORODJA egoMAX

KOMU JE NAMENJENA?

Vabimo vas, da se odločite za samostojno uporabo spletnega psihološkega orodja egoMAX.
 
Samostojna uporaba orodja egoMAX je namenjena kadrovskim strokovnjakom (psihologom kot nepsihologom), da hitro in učinkovito pridobijo vpogled v osebnostno učinkovitost kandidatov ter smernice za njihov nadaljnji razvoj. 
Ključna korist: vpogled v moči in šibkosti za opravljanje različnih delovnih nalog na različnih delovnih področij ter vpogled v razvojne priložnosti za osebni in karierni razvoj.
Uporaba testnega psihološkega orodja egoMAX prinaša mnoge koristi na področju selekcije in razvoja kadrov, saj inovativno dopolnjuje obstoječe digitalne rešitve psihološkega testiranja:
  1. Rešitev egoMAX omogoča hitro in učinkovito analizo pretočnosti procesa mišljenja ali pretočnosti procesa obdelave podatkov in informacij;
  2. Rešitev egoMAX omogoča opredelitev značilnih timskih vlog v procesu ustvarjalnega reševanja problemov;
  3. Rešitev egoMAX omogoča opredelitev značilnih timskih vlog v procesu zagotavljanja ustrezne skupinske dinamike za učinkovito odvijanje projektov;
  4. Rešitev egoMAX omogoča opredelitev usmerjenosti za načrtovanje posameznih faz v procesu opredeljevanja ciljev;
  5. Rešitev egoMAX omogoča ocenjevanje osebnostne primernosti kandidatov za opravljanje dela na različnih delovnih področjih;
  6. Rešitev egoMAX omogoča diagnostiko osebnih pomanjkljivosti kandidatov za zaposlitev in zaposlenih, kar je dobra podlaga za načrtovanje coachingov za osebnostni razvoj ključnih kadrov družbe in razvoj talentov;
  7. Rešitev egoMAX omogoča dvig kakovosti dela v kadrovskih postopkih, prihrani čas in znižuje stroške, saj se delodajalci odločajo na podlagi veljavnih, zanesljivih in objektivnih rezultatov psihološkega testiranja.

Licenciranje je namenjeno kadrovskim strokovnjakom, ki želijo samostojno uporabljati spletno psihološko testiranje egoMAX in ocenjevati pretočnost procesa mišljenja, raziskovati motivacijske in čustvene vplive, usmerjati kandidate in sodelavce na ustrezna delovna mesta ter uporabljati rezultate za pripravo ciljnih coaching in izobraževalnih programov.

KAKO DO LICENCE EGOMAX?

Za licenciranje potrebujete:

  1. Vsaj 1 leto izkušenj pri delu na področju iskanja in selekcije kadrov ali izobrazbo psihologa (univ. dipl. psih. / mag. psih.);
  2. Opravljen razgovor s svetovalcem Taktike plus;
  3. Zaključeno 8 urno izobraževanje Taktike plus za namen pridobivanja licence;
  4. Zakup vsaj 11 testnih dostopov in samostojno pripravljena vsaj 3 ekspertna mnenja egoMAX, ki jih pregleda in odobri psiholog svetovalec Taktike plus;
  5. Opravljena 1 ura supervizije s psihologom svetovalcem Taktike plus.

Cena:

DELAVNICA:  400 € + DDV na osebo      Vključuje: 8 urno delavnica, priročnik za vrednotenje rezultatov, svetovanje

SUPERVIZIJA: 100 € + DDV na uro          Vključuje: Supervizijsko srečanje s psihologom, egoMAX mentorjem

Obnavljanje licence in uporaba testiranja

Za obnavljanje licence in uporabo testiranja potrebujete:

  1. Po dogovoru licenciranemu uporabniku ponudimo dodatno supervizijo in svetovanje;
  2. Vsake 2 leti sledi obnovitev licence. Licencirani uporabnik pošlje vsaj 3 ekspertna mnenja egoMAX v pregled in odobritev psihologa svetovalca Taktike plus;
  3. Vsake 2 leti se ob obnovitvi licence opravi 1 ura supervizije s psihologom svetovalcem Taktike plus.

Za poslovne partnerje z licenciranim uporabnikom dodelimo pravice za samostojno kreiranje uporabnikov, prenos obdelovalnih tabel in grafičnega prikaza, obdelavo in vrednotenje zbranih podatkov, pisanje egoMAX ekspertnih mnenj. Pri tem omogočamo različne oblike lokalizacije uporabniških strani z celostno grafično podobo vašega podjetja in različne oblike integracije v vaš IT sistem. Za licencirane uporabnike sledijo stalne nadgradnje sistema in podpora pri uporabi.S testom kakovosti EGO stanj ugotavljamo kakovost obdelave podatkov in informacij v posameznih fazah procesa mišljenja. Test nam pokaže, ali je obdelava v določeni fazi manj ali bolj kakovostna. Manj kakovostna obdelava pomeni, da se v tej fazi uporabljajo manj kakovostni načini obdelave, ki imajo za posledico večje število napak in slabši končni rezultat.

Termin usposabljanja:

Naslednji predvideni termini usposabljanja bodo v začetku septembra. Prilagodljivi smo glede na vašo razpoložljivost in potrebe, zato se vam z veseljem poskušamo prilagoditi v terminu izvedbe.

Prijava in več informacij o usposabljanju: info@egomax.si  /  M: 040 171 040

Veseli bomo, če se pridružite zadovoljnim uporabnikom, ki so orodje egoMAX uporabljali v letu 2019 in ga uporabljajo tudi v letu 2020.

Naši poslovni partnerji s področja psiholoških testiranj:

Imamo pravo orodje, uporabite ga !

Kontakt

SPREMLJAJTE NAS:

Taktika plus d.o.o. 

Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana

info@egomax.si

+386 69 703 669